ÜRETİCİLERİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR

ÜRETİCİLERİMİZ BORSAYA CANLI HAYVAN GETİRİLİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Üreticilerimiz Borsaya gelirlerken hayvanlarına ait şu belgeleri yanlarında bulundurmalıdırlar. 

1- Hayvanın kulağında takılı halde kulak küpesi,
2- Hayvana ait pasaport.
3- Merkez köylerden ve  ilçelere bağlı köylerden gelenler için menşe şahadetnamesi, il dışından  gelenler için veteriner sağlık raporu.
4- SGK kesintisi yapılmamasını istiyorlarsa SGK borcu yoktur yazısı. (Ödemeler peşin ve borsa içinde yapıldığı için tüccarlarımız o anda müstahsil kesiyorlar. Eğer belge yanlarında yok ise daha sonra telafi edemiyorlar.)

Küçükbaş hayvan satışlarında da kulak küpesi aranması zorunluluğu getirilmiştir. Hayvanlara ait numaralar liste halinde hazırlanarak ve kulak küpeleri hayvanların kulaklarında takılı halde Borsaya getirilmelidir. 

Satışlarımız saat 09.30’da başlamaktadır. En geç saat 09.00’da hayvanlarını indirmiş olacak şekilde yola çıkılmalıdır. 

ÜRETİCİLERİMİZ SATIŞ ANINDA NELERE DİKKAT ETSİNLER?

Üreticilerimiz hayvanlarının muayene işlemlerini yaptırdıktan sonra aldıkları kayıt numaralarına göre satış salonuna hayvanlarını sevk etmeleri gerekiyor. Satış işlemi bittiğinde açıklanmış olan fiyata dikkat ederek hayvanlarını verip vermeyeceklerinin kararını o anda vermeleri gerekiyor. Fiyatı beğenmemişler ise hayvanlarını vermeyeceklerini beyan ederek, tartım işlemini yaptırmamaları gerekiyor. Tartım işlemi yapılmış olan hayvanı tüccara teslim etmekle mükellefler.

Üreticilerimiz vermek istemedikleri hayvanlarını geri götürebilirler. Ancak bir sonraki satışta tekrar satmaya niyetleri olursa veya geri götürmek istemiyorlarsa Borsamız ahırlarında da konaklayabilirler. 

ÜRETİCİLERİMİZ SATIŞ SONRASINDA NE YAPMALILAR?

Üreticilerimiz satış işlemi tamamlandıktan sonra hayvanlarını padoklarda kendilerine gösterilen yerde güvenli bir şekilde park haline getirmeliler. Bundan sonra kendilerine ayrılan sosyal bölümde tescil beyannamelerinin dağıtımını beklemeleri gerekiyor. 

Tescil beyannameleri dağıtıldıktan sonra tüccarlarımızın ödeme yaptığı bölümde ödemelerini alan üreticilerimizin borsa görevlisine müracaat ederek “Paramı aldım” beyanı ile birlikte Borsada kalan tescil beyannamesini imzalamaları gerekiyor. 

İmza atmadan lütfen Borsamızı terk etmesinler. Bu çok önemli. Bunun yanında kendilerine yapılacak ödeme ile ilgili sıkıntı yaşamaları durumunda hiç tereddüt etmeden Borsamız yetkilisine müracaat etsinler.