SALGIN HAYVAN HASTALIKLARI

Borsamızda salgın hayvan hastalıkları konusunda etkin veteriner kontrolü uygulanır. 5996 sayılı Veteriner Hizmet ve Bitki Sağlığı Kanunu ve yönetmelikleri kapsamında ihbari mecburi ve zoonoz hayvan hastalıklarının tespit ve eradikasyonuna yönelik her türlü kontrol ve tedbir titizlikle uygulanır. Tesisler içerisinde salgın hayvan hastalığı taşıdığı tespit edilen hayvanların resmi veteriner hekim müdahale edene kadar kontrol altında tutulmasına yönelik olarak yeterli kapasite ve şartlara haiz karantina ahırımız mevcuttur.