MÜZAYEDE SALONU TANITIMI

Hayvan pazarımız içerisinde kapalı büyükbaş hayvan padoklarının arkasında 1400 metre kapalı alana sahip müzayede salonumuz bulunmaktadır. Yaklaşık 250 kişilik tribüne sahip olan müzayede salonu büyükbaş ve küçükbaş canlı hayvanların açık artırma ile satışında kullanılmak üzere koltuklarında elektronik sisteme sahiptir. Alıcı ve satıcılar için ayrı bölümler bulunmaktadır. Alt tribün alıcılara, üst tribün ise satıcı ve izleyicilere ayrılmıştır. Tribünün tam karşısında giriş ve çıkış kapısı arasında tellal ve kantar görevlisinin duracağı bir kürsü bulunmaktadır. Müzayedenin bütün işleyişi bu kürsüden kontrol edilecektir. Müzayede binası içerisinde satılan hayvanların devir ve tescil işlemlerinin gerçekleştirilmesi için bir adet tescil odası,  bir adet sorumlu veteriner hekim odası,  personel için mutfak  ve mescit bulunmaktadır. Kurban döneminde kalanlar için ise odalar bulunmaktadır. 

ÇALIŞMA ŞEKLİ VE SİSTEMİ

Müzayede salonu haftanın her günü mesai saatleri içerisinde açık olacak ve hayvan kabulü yapacaktır. İhaleye çıkacak hayvanlar için pazara giriş şartlarının tamamı ihale içinde geçerli olacaktır. Evraklarında herhangi bir eksiklik bulunmayan üreticiler kapalı büyükbaş hayvan pazarı içinde bulunan evrak-kayıt bölümünde hayvanlarına ihale için kayıt yaptıracak ve ihaleye çıkış sırası alacaklardır. Kayıt işlemleri bittikten sonra hayvanlar ihale başlayana kadar dinlendirilmek üzere sıra numaralarına göre bekleme bölümüne alınacaklardır. Dişi hayvanlar ayrı bir bölmeye alınarak tamamı gebelik yönünden muayene edilerek gebe olup olmadıkları; eğer gebeyse tahmini kaç aylık gebe oldukları kayıt edilerek ihalede bilgi olarak alıcılara sunulacaktır. İhale başlayana kadar alıcılar hayvanların beklediği bölümde gezerek almak istedikleri hayvanları inceleyebilecek ve o hayvan ihaleye çıktığında daha sağlıklı bir kararla o hayvana değer biçebilme imkanı sağlayacaklardır.

İhale, ihale başlangıç ziliyle duyurulacaktır. Alıcılar borsa üyesi olmak zorundadırlar. Alıcılar tüccar giriş kapısından içeri gireceklerdir. Alıcılara elektronik kartlar verilecektir. Alıcı bu kartı müzayede salonu girişinde bulunan turnikeye okutacak ve kendisi için ayrılan koltuğu aktif hale getirecektir. 

Alıcılar ihaleye koltukların sağ kolçakları altında bulunan düğmeye basarak girecek ve yine istediklerinde bu düğmeye tekrar basarak ihaleden çıkacaklardır.

Tribünde alıcıların üst kısmındaki bölmede satıcılar ve ihaleyi izlemek isteyenler için yer ayrılmıştır. Satıcı  ve   izleyiciler kendileri için ayrılan kapıdan girecek ve buradan ihaleyi takip edecektir.

İhale zili çaldıktan sonra tellal ihaleyi başlatacaktır. Hayvanlar kayıt numaralarına göre içeriye alınacak özellikleri ve damızlık veya ahırlık hayvan ise değerini etkileyebilecek kusurları alıcılara açıklanacaktır. İhale canlı baskül fiyatı üzerinden yapılacaktır. Salonda bulunan  ekran ihalenin başlamasıyla kararacak ihaleye giren kişileri yalnızca tellal görecektir. Tellal hayvanın canlı baskül fiyatını mikrofon yardımıyla  salona ilan edecek ve ihale en yüksek fiyatı verene yani ihaleden en son çıkan kişiye kalacaktır. Daha sonra hayvan kantara çıkarılacak ve kilosu belirlenecektir. Canlı kilogram üzerinden  hayvanlara tokluk firesi uygulanacak ve  fiyatı tokluk firesi düşüldükten  sonra hesaplanacaktır.. İhale bittikten sonra ekran tekrar açılacak ve en üstte ihaleyi alan kişi ve daha sonrasında da şeffaflık açısından o ihaleye giren kişilerin ya da kuruluşların isimleri sıralanacaktır. Eğer satıcı hayvan için verilen fiyatı  az bulursa hayvanını satmayabilir. Burada sınır kantardır. Kantara çıkan hayvan alıcının olmuş demektir. Kantardan geçen hayvan alıcı adına özel bir işaret yada numara ile işaretlenir ve yükleme rampası yanındaki alana bağlanır.

Elektronik ortamda  hazır bulunan alıcı  ve satıcı bilgileriyle birlikte  hayvanın bilgileri, kilogramı, firesi,  fiyatı  3 nüsha halinde kağıda dökülerek tescil işlemi yapılır. Nüshalardan biri alıcıda, biri satıcıda biri ise hayvan pazarında kalacaktır.  Tescil işleminde satıcılar için bağkur kesintisi de yapılmaktadır. Bu yüzden  ihaleye hayvan çıkaracak olan satıcılar Bağkur’dan “borcu yoktur” kağıdı getirmek zorundadırlar.

Bir miktar satış yapıldıktan sonra alıcıların ödeme yapması için  müzayedeye ara verilecektir. Alıcı ödeme yapmadığı takdirde pazardan hayvanı çıkaramaz ve hakkında STB Canlı Hayvan Borsası İç Yönergesine göre cezai işlem uygulanır.