MÜZAYEDE HAKKINDA

TÜCCAR HEDEF KİTLESİNİN BELİRLENMESİ

Canlı Hayvan Borsası salon satışların etkin şekilde kurulabilmesi ve devamı için satışlara katılacak, kurumsal çalışma düzenin ve kayıtlı ekonomiyi benimsemiş tüccar hedef kitlesinin belirlenmesine ihtiyaç vardır. Bu satış düzeninin kendileri açısından yararları çok etkin bir şekilde tüccar kitlesine anlatılmalıdır. Bu etkenlerin en çarpıcıları haksız rekabetin engellenmesi, istikrarlı fiyat politikasının oturtulması ve malın pazara arzının istikrara kavuşmasıdır.

TÜCCAR OTURMA DÜZENİNİN BELİRLENMESİ

Tüccar oturma düzeninin belirlenmesi salon satışlarındaki ciddiyet ve istikrarın kurulması yönünden gereklidir. Tüccar oturma düzeni belirlenirken şu kriterler göz önünde bulundurulmalıdır;

1- Tüccarların mal alımlarında en rahat edebilecekleri pozisyonlar düşünülmelidir.
2- Aynı grup mal alımında bulunan tüccarların farklı konumlarda oturtulmasına önem gösterilmelidir..
3- Tüccar oturma düzeni yetkili kurullarca düzenlenmeli ve ilan edilmelidir.

SATIŞ ÖNCESİ SİSTEM KONTROLÜ, TÜCCARIN SATIŞA TEKRAR GİRMESİ, AYNI ANDA ÇIKIŞIN TEST EDİLMESİ

Tüccara satış öncesi sistem kontrolü fırsatı mutlaka verilmelidir.  Bu durum satışın denenebilirliğini ve güvenilirliğini arttırır. Satış düzeni içerisinde pey vermeyen bir tüccarın tekrar satışa girmesi engellenmelidir. Bu durum saygınlık ve ciddiyet getirir. Ayrıca rekabet kurallarının etik çalışmasını sağlar. Sistem son kalan tüccarın satış sisteminden çıkmamasına karşı çok duyarlı olmalıdır. Aynı anda çıkış defalarca denenerek hata payı sıfırlanmalıdır. Zira aynı anda çıkış ile oluşacak boşluklar satış sistemine olan güveni azaltır.

SATIŞA GİRENLERİN GİZLENMESİ DURUMU

Satışa girenlerin gizlenmesi gerekmektedir. Bu burum rekabet kurallarının etik ölçüde uygulanmasında ve satışa arz edilen malın gerçek değerinin oluşmasında önem arz eder.

SATIŞ SONRASINDA ALICI İLANINDA ÇIKIŞA GÖRE SIRALAMA

Satış sonrası alıcı ilanı ve satışa giren kişilerin ilanı satışın şeffaflığı yönünden önemlidir. Hatta satışa girenlerin ilan edilmesi satıştan çıkış sırasına göre yapılabilirse satışın izlenebilirliği artacaktır.

ARIZ DURUMU

Satış anında sistemin arıza moduna geçebileceği düşünülmeli ve satış anında kargaşa doğmaması ve işlemlerin devam edebilmesi için alternatif metotlar belirlenmelidir. Alternatif metot yetkili kurullarda onaylanmalı ve uygulayıcıya bildirilmelidir.

SATIŞ MEMURUNUN SALONA HAKİM OLMASI

Satış memuru hızlı etkin ve hakim konumda olmalıdır. Bu özelliklerle donatılmış satış memuru satışın akıcı güvenli ve şeffaf olmasını sağlar. Bu durum satış sisteminin benimsenmesini ve güvenilmesini kolaylaştırır. Satış sistemine güven duyulması çok önemlidir.

İKİNCİ SATIŞ TALEPLERİ NASIL DEĞERLENDİRİLİR

İlke olarak ikinci satış taleplerini reddetmek gerekir. Zira şahsi veya fiyat arttırmak niyetiyle yapılacak ikinci satış talepleri ilk alıcı tüccarı haksız rekabete maruz bırakır. Bu yönden çok bariz satış hataları dışında ikinci satış yapılmamalıdır. İlk satış sonucu ilan edilen alıcı tüccar hayvanın geri götürülmesi durumu dışındaki her türlü değerlendirme taleplerinde ilk söz sahibidir. İlk alıcı tüccarın izni olmaksızın aynı gün içerisinde bir başkasına kesim dahi yapmaz. Tesis içerisinde buna izin verilmemelidir.

ALIM SATIMA KATILAN KİŞİLERİN BELİRLENMESİ

Salon satışlarına alıcı olarak sadece kayıtlı üyelerimizin veya onların belirlediği, yetkili kurullarca onaylanmış kanuni temsilcileri katılabilirler. Bunun dışındaki talepler kabul edilmez satıcı konumunda ise üreticiler veya faturalı mal satmak isteyen özel veya tüzel kuruluşlar katılabilirler. Ancak bu durumda satışını yaptıkları malın stopaj yükümlülüğünü yerine getirip getirmedikleri veya ithal mallar için bağlı bulundukları borsaya girişlerini yaptırıp yaptırmadıkları kontrol edilir. Bu yükümlülükleri yerine getirdiğinin anlaşılması durumunda satışa katılmasına izin verilir.

ALIM SATIMLARIN VERGİLENDİRİLMESİ

Salon satışlarından her geçen hayvan için tokluk firesi, tescil ücreti, salon satışı organizasyon bedeli, stopaj,  Bağkur, mera fonu kesintileri hesaplanarak tescil beyannamesinde gösterilir. Tüccar üreticiye net tutar üzerinden ödeme yapar. Kanuni kesintileri üretici adına borsaya öder. 

OLUŞAN FİYATLARIN AÇIKLANMASI VE İLANI

Tamamen serbest piyasa kuralları çerçevesinde oluşan günlük fiyatlar belirlenmektedir. Türkiye’nin her yerine doğru ve hızlı bir şekilde ilan edilmektedir.

TÜRKVET VETERİNER BİLGİ SİSTEMİ KONTROLLÜ HAYVAN HAREKETLERİ

İşletmemizde kontrollü hayvan hareketleri hakimdir. Türkvet Veteriner Bilgi Sistemi’ne entegredir ve etkin biçimde kullanılmaktadır. Salon satışlarına katılmış olan tüm büyükbaş ve küçükbaş hayvanların sistem üzerindeki nakilleri hiç kimseye iş yükü getirmeden yapılmaktadır. İşletmemizdeki hayvan depomuzda akibeti belli olmayan yüzlerce hayvan birikmez. Sistemin güncelliği ve etkinliği titizlikle takip edilmektedir. Türkvet Veteriner Bilgi Sistemi kurum içerisinde sorumlu yönetici koordinatörlüğünde ve sorumluluğunda bu konuda hizmet içi eğitim verilmiş personel tarafından yerine getirilir.