VETERİNER HEKİMLİK HİZMETLERİ

Hayvan sağlığı ve refahı ile kontrollü hayvan hareketlerinin etkin olabilmesi ne yönelik veteriner hizmetleri etkili ve yeterli düzeyde kullanılmaktadır.

Bu konuda bir örnekleme yapmak istiyorum. Tesislerimizde satılmak üzere getirilen kasaplık dişi hayvanlara 2006 yılından bu yana ultrason kullanılmak suretiyle gebelik muayenesi uygulanmaktadır. Bu sayede gebelik teşhis süresi 35 – 40 günlere kadar düşürülmüş olup, haftalık işlem hacmimizde ortalama 5 baş hayvanın gebeliği tespit edilerek  kesilmesinin önüne geçilmektedir. Buradan hareketle; bir buzağının doğduğu andaki değeri 500 TL kabul edilirse, borsa olarak 6 yıllık sürede ekonomiye katkımız 780.000 TL’dir.

Bunun yanında etkin veteriner hizmetlerini kullanarak bölgede gelişebilecek salgın hayvan hastalıkları konusunda da sigorta görevimizi yerine getirmekteyiz.